Aula d'acollida - Dijous 4 de juny

Feliç dijous, nois i noies de d'aula d'acollida!!!

La Educación Multicultural Puede Mejorar Estados Unidos - Familia ...

Tasca 1. El món vegetal (2ª part)

Continuem estudiant el món vegetal. Per cpomençar, mira el vídeo que explica el creixement d'una planta:

En aquest altre vídeo t'expliquen com fer l'experiment per fer créixer una planta. Fes-ho tu a casa i fes fotos per enviar-me-les per correu.
Ara ja és moment perquè treballis de valent. Fes totes les activitats que et proposo en aquest document i després comparteix-lo amb mi.

Tasca 2. El relleu de Catalunya

http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema2/gifs/crelleu.gif
Catalunya té una gran varietat de formes de relleu, on predominen, però, les muntanyes. Tenint en compte les seves característiques comunes, els geògrafs han estructurat aquesta varietat de formes en tres grans unitats de relleu. Entra en aquests tres enllaços per aprendre una mica més.
i unes altres tres de menor entitat
  • Serralada Transversal 
  • Plana de l'Empordà
En aquest vídeo podràs conèixer més sobre el relleu de Catalunya:
Mira i escolta bé el següent vídeo i després explica'm que és cadascuna d'aquestes paraules. Li'has d'enviar en un correu electrònic a la Teresa.
  • Curs:
  • Curs alt:
  • Curs baix:
  • Cabal:
  • Llit:
  • Desembocadura:
  • Delta:

Comentaris